Tilbake til startsida IKT i praksis - PHP

Meny
 
 
 
PHP
Grunnleggande
 
Pascal
 
Open Office
 

Litt grunnleggande om php

Sidan PHP-koden ligg på og blir køyrd på tenaren, må du forsikre deg om at web-hotellet er sett opp for bruk av PHP. Ikkje alle er det. Skal du prøve ut programma på førehand --- noe du så absolutt bør --- må maskinen du bruker også kunne fungere som tenar og i tillegg ha installert PHP. Sjølv bruker eg Wampserver på Windows XP Home og på Windows 7. Dette er ei gratis pakke med både Apache server og PHP. I tillegg også mySQL database som er mykje brukt saman med PHP. Sjølvsagt er det også råd å legge inn Apache eller liknande server og PHP kvar for seg. Eg valde pakka fordi eg er doven og fekk alt samla.

Normalt prøver eg ut programma på Firefox og/eller Opera. Desse er nokså standardiserte. Når alt fungerer som det skal, tester eg også på Internet Explorer. Versjon 7 og 8 er nokså standard, men tidlegare versjonar har mykje rart. Vil du at programma også skal kunne lesast på IE 6 eller lågare, må du gjere ein god del triks. Dette er ikkje emne her, men sjå korleis eg måtte forandre toppmenyen.

Plassering av programma du lagar for utprøving i maskinen din er litt avhengig av oppsettet du har vald. Dersom du bruker normalinnstillingane legg du programmet ditt i mappa programfiler/Apache Group/Apache2/htdocs dersom du bruker Apache, eller i mappa wamp/www dersom du bruker Wamp. Når du skal laste inn programma, må dette gjerast frå adresselinja på lesaren som http://localhost/stig/til/programmet/ og ikkje ved å dobbelklikka eller opna frå filutforskaren. Har du eit testoppsett lagra som wamp/www/testside/index.php blir denne sida kalla opp frå adresselinja i nettlesaren med http://localhost/testside/index.php/.

Hjelp

Det finst mange gode nettstader med hjelp om php. Har du problem, kan du gjerne legge inn eit søk på «function php» eller noe liknande. Ein stad eg bruker mykje er w3schools. Sjølv om sida er norsk er alt også her på engelsk --- som det meste innan dette faget.

Teiknkode

For å unngå merkverdige teikn () i teksten, har eg vald å bruke UTF-8 på alle sidene. Dette er gjort ved å setje inn <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/> i <head> for sidene. For å vise stilarket slik du ønskjer, må Internet Explorer ha ei linje som inneheld «DOCTYPE» øvst på sida. Eg bruker her <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">. Sjå kjeldekoden for denne sida.

Oppkall av php

Du kan skrive sidene som normal html-kode men med filutvidinga php i staden for html. Der du ønskjer å kalle opp ei fil for å legge ho til i koden, skriv du <?php include 'filnamn' ?>. Det er det heile. Den fila du kallar opp kan innehalde html eller php eller begge delar på vanleg måte. Fila kan ha filutvidinga .php eller .txt.


Send melding

© Innhald og design:  Kolbjørn StuestølStuestøl heimesideSist endra 11. april 2013