Kvs bygdelags logo
Kvs bygdelag
Kvs bygdelags logo

 

 

Spørjeskjemaet:
odt, doc eller rtf

Slektsarkivet

Gamle ferdselsvegar i Kvås

Ferdselsårer frå før hjulet kom


I Skogposten nr 4 2003. (Organ for skogbruket i Farsund og Lyngdal) har Per Grimsby gjort seg noen tanker i tilknytning til prosjektet. Vi tror dette kan ha interesse også for andre enn skogeierne. Har du kommentarer, tar vi dem gjerne inn på denne sida, eller lager ei ny side hvis det blir nødvendig. Bruk e-post (adresse nedst på sida), eller kontakt oss på andre måter.


 

Hvor var samlingspunktet for folk i Kvås-området i "gamle dager"?

Samlingspunkter kan være så mangt. Samlinger i heim, kirke osv. Og når kalles det "gamle dager"? Å spørre er ikke så vanskelig...Men var det egen rettergangsplass i Kvås? Var det slik at rettergangen foregikk ved kirka etter at den ble bygd på Kvåsgården, og ved Tingmoen på Vemestad før den tid?

Når en slår en sirkel med sentrum på Tingmoen, viser det seg at dette punktet ligger forholdsvis sentralt i tidligere Kvås kommune. (Se kartet). Tilfeldig?

Fra Tingmoen er det vaplass over ril vestsida av elva. Her er det ei slette "Under Lian" med mange store gravhauger. Enn om ddette kan ha vært en handelsplass? Skogen må i tilfelle ha vært et viktig grunnlag på mange måter. Ved, trekol, never, bark, flettekorger, møbler, hesteredskaper og håndredskaper var alle i stor grad basert på trevirke.

Men var det virkelig et marked "Under Lian"? Når? Og hvor gikk så folk og fe til og fra?

(Kartet skanna inn frå Skogposten. Ikkje heilt god original.)

Under Lian

Kartet viser en del av tidligere Kvås kommune.
Kan det ha vært en markedsplass "under Liskleiva i gamle dager", omtrent der vi har tegnet en liten sirkel?
Hvor gikk i tilfelle stiene mellom gårdene og markedsplassen?
Kvåsprosjektet ønsker å bidra til at hver enkelt gårdeier blir interessert i å forsøke å gjennoppdage både disse og andre stier som ble brukt av gårdens folk før hjulet kom til Kvås.

 

 

 

| 2004 | 2005 | Arkiv | Slekter | Ferdselsvegar | Vemestadtinget | Sluttmelding |


© Innhald og design:  Kolbjørn StuestølStuestøl heimesideSist endra 13. april 2016