Kvs bygdelags logo
Kvs bygdelag
Kvs bygdelags logo

Her finn du saker som tidlegare hadde eiga side.

 

Slektsarkivet

Årsmøte
onsdag 13. mars 2002 kl 19.00
på Sambrukshuset.

I gamle Kvås kommune er det mange synlege merke etter tidlegare tiders driftsmåtar. Desse er likevel ikkje alltid like lette å kjenne att. Difor vil arkeolog Frans-Arne Stylegar frå Fylkeskonservatoren ta oss med på ein verbal rundtur i bygda og vise kva vi har, kva vi kan vente å finne og kva vi bør sjå etter.

Det vil også bli lagt fram planane for registrering av gamle ferdselsvegar og andre fornminne.

 

Program for kvelden:

19.00 årsmøte. Val av styre, rekneskap, årsmelding
19.30 Frans-Arne Stylegar: Synlege fornminne i Kvås
20.30 Pause med samtalar
21.00 årsmøtet held fram.

 • Utstilling 2002?
 • Samarbeid med Undelandsdagane?
 • Halde fram med bildeinnsamlinga?
 • Registrering av ferdselsvegar? Metode? Finansiering?

22.00 Slutt
(Tidspunkta etter 19.30 er nokså omtrentlege)

Møtet er ope for alle, men berre medlemmer i Bygdelaget har stemmerett.

Stylegard fekk sjukdomsforfall. I staden presenterte Per Grimsby prosjektet «Ferdselsvegar i Kvås frå før hjulet kom».

 


Årsmøtet 2001
blei halde 24. mars 2001 kl. 1900 på Sambrukshuset

 • Torvald Hagen fortalde om kommunesamanslåinga i 1963. (Han var ordførar i Lyngdal på den tida)
 • Utstilling, med høve til kjøp, av diverse «kvinneleg og mannleg» husflid, maleri o.l. av lokale kunstnarar.
 • Utsnitt frå bildesamlinga. Ta gjerne med eigne bilde for kopiering/skanning.
 • Du kan få kjøpt typisk kvåsmat frå førre generasjonen, dvs.
  lefse, klimpevelling, eggost, grøvannkjeks osv.
 • Sjølvsagt får vi tid til vanlege årsmøtesaker i tillegg til alt dette andre.

Berre medlemmer i laget har stemmerett på årsmøtet.
Elles er alle velkomne, medlem eller ikkje.

 

 


Turen til Ravnåsen søndag 27. august 2000 var svært vellukka for dei ca. som deltok. Vi fekk med oss både naturopplevinga det kan vere å gå rundt i Sørlandsk heieterreng, og fekk samstundes det historiske suset blanda med den varme, naturlege brisen. Murrestane etter husa på garden var nokså vanskelege å finne ut av, så her må ein i tilfelle ha både tid, reiskap og fagkunnskap for å tyda spora.

Tilhøva i Rabnåsen (lokal uttale) var nok i alle tydingar prega av gjennomtrek. Geografisk ligg garden høgt og fritt, uskjerma for alle vindar, med nokså karrige tilhøve til livberging. Difor er dette ein gard der historia er prega av at oppsitjarane kom og gjekk med korte intervall.

I tillegg til den «offisielle» guiden, Svein Kjørvik, fekk vi også lokalkunnskap formidla av fleire som hadde vakse opp i nærleiken, eller på andre måtar hadde tilknyting til området. Dermed fekk vi høyre om skolevegar, heieslåtter, lyngsviding og opplysningar om stadnamn langs ruta. Vonar desse namna er registrerte i Signe Kvaavik si bok Namn i Lyngdal, del 2 Kvås (Utgitt av Lyngdal kommune 1992).

 


| 2004 | 2005 | Arkiv | Slekter | Ferdselsvegar | Vemestadtinget | Sluttmelding |


© Innhald og design:  Kolbjørn StuestølStuestøl heimesideSist endra 13. april 2016